Induject 250 Alpha Pharma l Sustanon

 Neu

-Sustanon 250 (Testosteron-Mix)

-Alpha Pharma

-Preis für 10X1ml Ampulle (1XBOX)

-1 ml = 250 mg

Kategorie: